มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็ง

มะม่วงน้ำดอกไม้หั่นชิ้นแช่แข็ง

ฤดูกาล:ในฤดูกาล: มีนาคม – พฤษภาคม
  นอกฤดูกาล: พฤศจิกายน – ธันวาคม

ลักษณะ: หั่นชิ้น ขนาด 15×15 มม, 30×30 มม

ค่าความหวาน: ≥15°Brix

อุณหภูมิเก็บรักษา: ≥ -18°C

อายุสินค้า: 24 เดือน

ขนาดบรรจุ:1 กิโลกรัม/ถุง x 10 ถุง/กล่อง
 10 กิโลกรัม/ถุง x 1 ถุง/กล่อง
Mango Namdokmai Frozen Fruit Thailand
Mango Smoothie Frozen Fruit Thailand

มะม่วงน้ำดอกไม้เพียวเร่แช่แข็ง

ฤดูกาล:ในฤดูกาล: มีนาคม – พฤษภาคม
  นอกฤดูกาล: พฤศจิกายน – ธันวาคม

ลักษณะ: เนื้อมะม่วงปั่นละเอียด (เพียวเร่)

ค่าความหวาน: ≥16°Brix

อุณหภูมิเก็บรักษา: ≥ -18°C

อายุสินค้า: 24 เดือน

ขนาดบรรจุ:1 กิโลกรัม/ถุง x 10 ถุง/กล่อง
 5 กิโลกรัม/ถุง x 2 ถุง/กล่อง

มะม่วงน้ำดอกไม้เพียวเร่แช่แข็ง

ฤดูกาล:ในฤดูกาล: มีนาคม – พฤษภาคม
  นอกฤดูกาล: พฤศจิกายน – ธันวาคม

ลักษณะ: เนื้อมะม่วงปั่นละเอียด (เพียวเร่)

ค่าความหวาน: ≥16°Brix

อุณหภูมิเก็บรักษา: ≥ -18°C

อายุสินค้า: 24 เดือน

ขนาดบรรจุ:1 กิโลกรัม/ถุง x 10 ถุง/กล่อง
 5 กิโลกรัม/ถุง x 2 ถุง/กล่อง
Mango Smoothie Frozen Fruit Thailand

มะม่วงน้ำดอกไม้เสียบไม้แช่แข็ง
มะม่วงน้ำดอกไม้หั่นครึ่งชิ้นแช่แข็ง

ฤดูกาล: ในฤดูกาล: มีนาคม – พฤษภาคม
   นอกฤดูกาล: พฤศจิกายน – ธันวาคม

ลักษณะ: ครึ่งชิ้น น้ำหนัก 65-85 กรัม/ชิ้น

ค่าความหวาน: ≥16°Brix

อุณหภูมิเก็บรักษา: ≥ -18°C

อายุสินค้า: 24 เดือน

ขนาดบรรจุ :

หั่นครึ่ง:   1 กิโลกรัม/ถุง x 8 ถุง/กล่อง
  10 กิโลกรัม/ถุง x 1 ถุง/กล่อง
  1 ชิ้น/ซอง x 20 ซอง/กล่อง
  1 ชิ้น/ซอง x 80-140 ซอง/กล่อง (ขึ้นอยู่กับขนาดมะม่วง)
เสียบไม้: 1ชิ้น/ซอง x 20 ซอง/กล่อง
  1ชิ้น/ซอง x 80 ซอง/กล่อง
Frozen Mango on Stick Thailand

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเรา

ส่งข้อความถึงเรา

เราจะติดต่อกลับถึงคุณอย่างเร็วที่สุด