การจัดการดูแลพื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่เพาะปลูกผลไม้จำนวนกว่า 5,000 ไร่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกษตรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ ถกลศรีฟาร์ม โดยการจัดการแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
Nature

การจัดการดิน

เจ้าหน้าที่ของไร่จะทำการตรวจสอบคุณภาพของดินทั้งในแง่ของธาตุอาหารและความเป็นกรด-ด่างโดยนำตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ยังห้อง Lab เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ นำรายงานมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับสภาพดินและแร่ธาตุในพื้นที่เพาะปลูก ให้มีสภาพและคุณภาพที่ดีและมีความเหมาะสมกับความต้องการของผลไม้แต่ละชนิดมากที่สุด เราเชื่อว่ารสชาติของผลไม้ที่อร่อยมาจากดินที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น
Tree, Nature

การจัดการการให้น้ำ

เรามีการให้น้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกด้วยระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์และน้ำหยดซึ่งมีการเดินระบบอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยมีแผนการให้น้ำที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของผลไม้และตามแต่ช่วงฤดูกาลผลผลิต ทั้งนี้ จะมีการตรวจวัดความชื้นของดินก่อนการให้น้ำทุกครั้งซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยควบคุมปริมาณน้ำให้มีเหมาะสมให้แก่ผลไม้แต่ละชนิดแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดอีกด้วย

การจัดการการให้น้ำ

เรามีการให้น้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกด้วยระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์และระบบน้ำหยดซึ่งมีการเดินระบบอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยมีแผนการให้น้ำที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของผลไม้และตามแต่ละช่วงฤดูกาลผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดความชื้นของดินก่อนการให้น้ำทุกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยควบคุมปริมาณน้ำให้มีเหมาะสมให้แก่ผลไม้แต่ละชนิดแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดอีกด้วย

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง ไร่ของเราจึงมีอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นการจัดการน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Tree, Nature
Plant, Tree

การจัดการแมลง

ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านแมลงที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาอย่างยาวนานของนักวิชาการกีฏวิทยาประจำไร่ ทำให้เราสามารถเลือกใช้วิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในบางพื้นที่เราสามารถทำการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ด้วยชีววิธีซึ่งก็คือการใช้สิ่งมีชีวิต เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และรวมถึงเชื้อราบางประเภทในการจัดการแมลงศัตรูพืชได้ นอกจากนี้ ยังมีการเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อใช้ทำหน้าที่ผสมเกสรของผลไม้อีกด้วย

การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหาร
ในส่วนของการให้ปุ๋ยและธาตุอาหารแก่พืชนั้น ถกลศรีฟาร์ม ได้ทำแผนสำหรับการให้ปุ๋ยและธาตุอาหาร ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ดินประจำปี ทำให้เจ้าหน้าที่ของไร่สามารถผสมสัดส่วนของปุ๋ยและเลือกใช้ธาตุอาหารได้ในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ความต้องการพืชชนิดนั้นๆ

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเรา

ส่งข้อความถึงเรา

เราจะติดต่อกลับถึงคุณอย่างเร็วที่สุด

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา