มาตรฐานการรับรอง

ด้วยปรัชญาของเราที่ว่า “รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ถกลศรีฟาร์ม มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพโดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
QGAP & Global GAP
ถกลศรีฟาร์ม ดำเนินการเพาะปลูกตามหลักเกณฑ์ของ QGAP กรมวิชาการเกษตรและเป็นหนึ่งในไร่ผลไม้จำนวนไม่มากนักของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการเพาะปลูกตามมาตรฐานสากล Global G.A.P. ในเรื่องการประกันคุณภาพด้านขั้นตอนการเพาะปลูก ความปลอดภัยของผลผลิต การสอบกลับแหล่งที่มาของผลผลิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองแรงงาน ทำให้ผลผลิตของเราสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในระดับสากล ผลไม้ของเราจึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในการส่งออกผลไม้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

Green, Font, Circle, Wahlburgers, Portable Network Graphics

Green, Text, Font, Line, Logo, Trademark, Brand

Green, Font, Circle, Wahlburgers, Portable Network Graphics
Green, Text, Font, Line, Logo, Trademark, Brand
BSI Logo

GMP & HACCP

ทุกขั้นตอนการผลิตและทุกหน่วยการผลิตของ ถกลศรีฟาร์ม ยึดถือดำเนินการและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP นอกจากนี้ ยังมีการตรวจควบคุมตามมาตรฐาน HACCP อย่างเข้มงวดซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เน้นย้ำเรื่องวิธีการป้องกันและการควบคุมความปลอดภัยในการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย เป็นที่มั่นใจของผู้บริโภค
GMP & HACCP

ทุกขั้นตอนการผลิตและทุกหน่วยการผลิตของ ถกลศรีฟาร์ม ยึดถือดำเนินการและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP นอกจากนี้ ยังมีการตรวจควบคุมตามมาตรฐาน HACCP อย่างเข้มงวดซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เน้นย้ำเรื่องวิธีการป้องกันและการควบคุมความปลอดภัยในการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ของเราจึงมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย เป็นที่มั่นใจของผู้บริโภค 

BSI Logo
BRC Certified

ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริโภคและหน่วยงานรัฐฯ ทั่วโลกคำนึงถึง มาตรฐาน BRC มุ่งเน้นเรื่องการประกันคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทานของทุกกระบวนการผลิต จึงเป็นมาตรฐานอาหารสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของถกลศรีฟาร์ม มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในระดับสากล

Green, Font, Circle, Wahlburgers, Portable Network Graphics
มาตรฐานอาหารฮาลาล
มาตรฐานอาหารฮาลาล หมายถึงผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้รับการรับรองตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการจัดจำหน่าย โรงงานที่ผลิตผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางถกลศรีฟาร์ม ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลตั้งแต่ปี 2561
Logo, Orange, Text, Font, Trademark, Brand, Line, Graphics, SGS S.A., ISO 9001, International Organization for Standardization, ISO 9000
Logo, Orange, Text, Font, Trademark, Brand, Line, Graphics, SGS S.A., ISO 9001, International Organization for Standardization, ISO 9000

มาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล หมายถึงผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้รับการรับรองตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการจัดจำหน่าย โรงงานที่ผลิตผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางถกลศรีฟาร์ม ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลตั้งแต่ปี 2561

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเรา

ส่งข้อความถึงเรา

เราจะติดต่อกลับถึงคุณอย่างเร็วที่สุด

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา