มาตรฐานการรับรอง

QGAP & Global GAP

ถกลศรีฟาร์ม ดำเนินการเพาะปลูกตามหลักเกณฑ์ของ QGAP กรมวิชากรเกษตรและเป็นหนึ่งในไร่ผลไม้จำนวนไม่มากนักของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการเพาะปลูกตามมาตรฐาน Global GAP ทำให้ผลผลิตของเรามีกระบวนการจัดการขั้นตอนและวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในระดับสากลผลไม้ของเราจึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพที่ดีพร้อมสำหรับการเป็นผลไม้ส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

q_mark_green

GMP & HACCP

ทุกขั้นตอนการผลิตและทุกหน่วยการผลิตของ ถกลศรีฟาร์ม ยึดถือดำเนินการและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP นอกจากนี้ ยังมีการตรวจควบคุมตามมาตรฐาน HACCP อย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณภาพ  สะอาด และปลอดภัย เป็นที่มั่นใจของผู้บริโภค