มะม่วงแช่แข็ง

IQF Mango 

มะม่วงแช่แข็งของถกลศรีฟาร์ม ทำจากมะม่วงพันธุ์ดี มะม่วงน้ำ ดอกไม้และมะม่วงมหาชนก  ด้วยระดับความสุก 90%  ผ่านกรรมวิธีการแช่แข็งอย่างฉับพลันด้วยเทคโนโลยีแช่แข็งที่ทันสมัยที่สุด  กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำ  ทำให้มะม่วงหั่นเต๋าที่ได้แยกชิ้นออกจากกัน  ไม่เกาะติดเป็นก้อน  คงไว้ซึ่งสีและรสชาติเดิมดังมะม่วงผลสด

หีบห่อบรรจุ / ขนาดบรรจุ  

มะม่วงแช่แข็งของเรามีการห่อบรรจุ  ดังนี้

Specification

พันธุ์ :  น้ำดอกไม้ / มหาชนก 

ขนาดและรูปร่าง : ลูกเต๋า 15×15 มม,  20×20 มม

                 ฝานครึ่ง น้ำหนักต่อชิ้น 60-70 กรัม  

ความหวาน : 12 – 16 

เก็บรักษา : -18c 

อายุสินค้า :  1 ปี

1. มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง

บรรจุขนาด 1 กิโลกรัม แพ็ค 10 ถุง / 1 กล่อง และ บรรจุขนาด 10 กิโลกรัม แพ็ค 1 ถุง / 1 กล่อง

Screen Shot 2559-05-17 at 3.15.12 PM

2. มะม่วงหั่นแช่แข็ง

บรรจุขนาด 1   กิโลกรัม แพ็ค 10 ถุง / 1 กล่อง และ บรรจุขนาด 10  กิโลกรัม แพ็ค 1 ถุง / 1 กล่อง

Screen Shot 2559-05-17 at 3.11.48 PM