ผลไม้แช่แข็งทั้งหมด

เพื่อให้คุณมีผลไม้ตามฤดูกาลไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี  และสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย ถกลศรีฟาร์มจึงได้ทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลไม้สดในไร่ของเราโดยนำมาผลิตเป็นผลไม้แช่แข็งในรูปแบบต่างๆ

frozen-1

มะม่วงแช่แข็ง

มะม่วงแช่แข็งของถกลศรีฟาร์ม ทำจากมะม่วงพันธุ์ดี

frozen-2

ขนุนแช่แข็ง

ขนุนแช่แข็งมีการห่อบรรจุ  ดังนี้

Untitled-3

กล้วยหอมแช่แข็ง

กล้วยหอมทองหั่นแว่นแช่แข็งมีการห่อบรรจุ  ดังนี้