มะม่วงมหาชนก

มะม่วงนามพระราชทาน “มหาชนก” ลูกผสมระหว่างพ่อแม่มะม่วงพันธุ์ซันเซทกับพันธุ์หนังกลางวัน มีลักษณะเด่นที่รูปร่างหน้าตาแตกต่างจากมะม่วงทั่วไป ลักษณะผลกลมยาว ปลายงอนเล็กน้อย เนื้อแน่น มะม่วงมหาชนกมีลักษณะสีผิวสวย เมื่อดิบสีผิวเขียวเรียบเนียน เมื่อผลแก่จะมีสีเขียวอมแดง และเมื่อสุกจัดจะมีสีเหลืองทองอมส้มหรือสีแดงแก้มแหม่ม ส่วนรสชาติเมื่อยังดิบจะเปรี้ยวจัด แต่เมื่อแก่จัดและสุกจะมีรสชาติหวาน และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์

Specification

หีบห่อบรรจุ / ขนาดบรรจุ

มะม่วงมหาชนกผิวสวย กลิ่นหอม รสอร่อย สวมโฟมกันกระแทกและบรรจุลงในกล่องกระดาษสวยงาม  ขนาดบรรจุ : กล่องบรรจุ 5 กิโลกรัม

การจัดส่ง

ลูกค้าสามารถมารับผลไม้ได้เองที่หน้าไร่  หรือให้ถกลศรีฟาร์มจัดส่งไปยังสถานที่ตามแจ้ง  นอกจากนี้  เรายังมีบริการจัดส่งมะม่วงมหาชนกเป็นตะกร้า ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม สำหรับลูกค้านำไปแพ็คบรรจุ ณ โรงแพ็คด้วยตนเองอีกด้วย

ฤดูกาลผลไม้