ข่าวสาร | กิจกรรม

1
ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธผลไม้ของถกลศรีฟาร์ม ณ งานแสดงสินค้าและอาหารที่ใหญ่ที่สุดประจำปี THAIFEX 2016
2
โรงงานถกลศรีฟาร์มได้รับการตรวจรับรองระบบ GMP และ HACCP โดยผู้ตรวจสอบมาตรฐานจาก SGS
3
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ถกลศรีฟาร์มได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำเข้าผลไม้จากประเทศเกาหลีใต้และดูไบ
4
คณะผู้นำเข้าผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมไร่ผลไม้ของถกลศรีฟาร์มในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ฤดูกาลผลไม้